Threadüplükli taýak

KLT-iň köp önüm seriýalarynyň biri hökmünde “Threaded Rod” seriýasy bazarda has ýokary tanalýar.Kltstrength -ýüplükli zawodbitewilige we işewür abraýyna uly üns berýär.Önümçiligiň hiline we önümçilik bahasyna berk gözegçilik edýäris.Bularyň hemmesi sim dyrnak öndürijileriniň hil taýdan ygtybarly we bahasy amatly bolmagyny kepillendirýär.KLT müşderä gönükdirilen hyzmat düşünjesine eýerýär.Hil önümleri (galvanizli ýüplük, poslamaýan ýüplük ýaly) we ajaýyp hyzmatlar sebäpli bazarda giňden tanalýarys.

  • Ightagty ýa-da galvanizli Din976 sapakly çybyk

    Ightagty ýa-da galvanizli Din976 sapakly çybyk

    Threadüplükli taýajyk, taýak diýlip hem atlandyrylýar, iki ujuna ýüplenen has uzyn taýakdyr;ýüp hasanyň doly uzynlygy boýunça uzalyp biler.Dartgynlylykda ulanmak üçin niýetlenendir.Threadüplükli taýajyk, ýüplügi berkitmegi talap edýän köp sanly programma bar, şol sanda ýüplükli taýajyklar, galstuklar, daňmak, labyr boltlary, U boltlar, gaşlar, çeňňekler we ş.m.

  • Poslamaýan sapakly çybyk galvanizli sapak

    Poslamaýan sapakly çybyk galvanizli sapak

    Müşderiniň islegine görä umumy uzynlyk Müşderiniň islegine görä paketiň mukdary Tekst ugry Sag paket görnüşi Günli halta, paletli dokalan halta Standard DIN, ISO, AISI, BS, NFE, JIS paket belgisi Müşderiniň islegine görä her inçde sapaklar Müşderiniň islegine görä agramy ululyklara görä üýtgeýär Reňk / Finish Açyk, Gara, elektron galvanizli, gyzgyn çümdürilen galvanizli, bürünç bilen örtülen, nikel bilen örtülen, hrom bilen örtülen Önümiň görnüşi Örülen Rod Materia ...