NYME ÜÇIN Kltstrengthi saýlaýarsyňyz

biz hakda

Dogruçyllyk we öňegidişlige ymtylmak maksady bilen, bu ýerdäki “KLT Enterpraýzis Limited Limited” kompaniýasynyň hemmesi 2003-nji ýyldan bäri KLT dünýäniň 30-dan gowrak ýurdundan ýüzlerçe müşderä gapysyny açan gününden bäri köp işleýär.

Tejribeli hünärmen hökmünde KLT enjamlary öndürmekde we eksport etmekde, esasanam sim dyrnaklary, nurbatlar we berkitmeler bilen meşgullanýar.Önümlerimiziň hemmesi bäsdeşlik bahasyndadyr we gyssagly iberiş çäreleri bilen gelýär.Enjam önümlerimiz, hatda iň agyr şertlerde-de posuň we poslamagyň öňüni almak üçin dürli görnüşli ýerüsti bejergiler bilen öndürilip bilner.Şeýle hem, öz islegiňiz boýunça dürli reňkler bilen örtülip bilner.

has giňişleýin gör
 • Senagat tejribesi

  2003-nji ýylda döredilen KLT Apparat enjamlary önümlerini öndürmekde we eksport etmekde 20 ýyla golaý tejribe toplady.
 • Tejribeli
  Topar

  Müşderileriň her dürli isleglerini bökdençsiz çözýän tejribeli tehniki, önümçilik we satuw toparynyň ajaýyp ýygnagy bar.
 • Qualityokary hilli we
  Pes baha

  Müşderi ilkinji hyzmatyny hödürlemek we ýokary hilli we arzan bahaly önümler bilen dünýä müşderilerine hyzmat etmek ýörelgesinde işleýäris.

Klt esasy önümleri

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

baha kesmek üçin gözleg

Müşderi

 • Müşderi
 • Müşderi
 • Müşderi
 • Müşderi
 • Müşderi